Smycken

Hängsmycken

Örhängen

Herrsmycken

Diamantinformation

Diamanter | 4C – fyra faktorer som påverkar diamantens värde

Cut (slipning)

Diamanter kan ha olika slipningar och nya varianter skapas hela tiden. Den vanligaste är briljantslipningen som ovanifrån har en rund form med 57 fasetter. Slipningens proportioner är väldigt viktiga för att få fram den vackra briljansen och att ljuset reflekteras tillbaka mot betraktaren. Vid fel proportioner och mindre korrekta slipningar minskar ljuseffekten.

Enligt skandinavisk diamantnomenklatur är kvalitetsbegreppen for slipning Mycket God, God, Medelgod och Dålig, där God anses som normal kvalitet. De amerikanska GIA:s termer är Excellent, Very Good, Good, Fair och Poor.

Colour (färg)

Diamantens färg går vanligtvis från färglös (vit) till gul eller brun. Det finns även sällsynta diamanter kallade Fancy som har naturlig färg, exempelvis grön, blå, rosa och röd. De kan vara extremt dyrbara. Färgskalan nedan är indelad i grader och gäller från färglösa (vit) till gul. Skillnaden mellan två olika grader är mycket svår att se men där skillnaden i värde dock kan vara betydande.

GIA Scan D.N Definition
D
E
River

Mycket sällsynt vit

F
G
Top Wesselton

Sällsynt vit

H Wesselton Vit
I
J
Top Crystal
Crystal
Mycket lätt tonad vit

K
L
Top Cape

Lätt tonad vit

M
I
Z
Cape


Lätt gul

Gul

Clarity (klarhet)

Trots diamanternas fantastiska förmåga att återspegla ljuset har de flesta små inneslutningar, små fragment av andra mineral. Syns de med blotta ögat, piqué (P), påverkas ljusets väg genom ädelstenen. Ju färre inneslutningar desto sällsyntare är diamanten. Vid gradering av klarhet används en lupp eller mikroskop med 10 ggr förstoring. Graderingen utgår från svårigheten för en van graderare att se inneslutningarna. 

Small inclusions (SI) – enkla att se med lupp.
Very small inclusions (VS) – svåra att se med lupp.
Very very small inclusions (VVS) - mycket svårt att se med 10ggr förstoring. 
Internally Flawless/Luppren (IF) – inga synliga inneslutningar. 
Flawless (FL) - samma som lF men inga yttre repor accepteras.

Carat Weight

Carat (ct) är en gammal viktenhet som används för alla ädelstenar. Den är idag bestämd till 0,2g och skriv exempelvis 0,25ct för en fjärdedels carat. Ordet kommer från Johannesbrödträdets fruktkärnor som förr användes som vikter.  Förväxla dock inte med karat för guld som skrivs exempelvis 18K.